Bergen

Bergen

Kuldeteknisk Vest AS

Snorre Bue / Daglig leder

Mob:+47 906 36 080

E-post: snorre.bue@kuldeteknisk.no

 

 

Om Kuldeteknisk Vest:

Kuldeteknisk etablerte en avdeling i Bergen i februar 2018. Kuldeteknisk gikk da sammen med det lokale Bergensbaserte firmaet Kelvin Teknikk AS, grunnlagt i 2009 av Snorre Bue.

Våre medarbeidere er fagutdannet innen kulde og industrielektro, med ytterligere kompetanse innen ventilasjonsteknikk, automasjons- og styringssystemer. 

Vi har spesialkompetanse og utstyr for service og reparasjoner innen ultrafrysere og lavtemperatur fryseteknikk.  

Våre kunder finnes tradisjonelt innen kommersiell kjøling, industri, laboratorie- og medisinske formål.

Se også: www.kelvinteknikk.no