Kuldeteknisk - Verdien av perfekt temperatur. Kjøll, frys, klima

Søkerrekord på kuldelinjen i Tromsø

Søkerrekord på kuldelinjen i Tromsø

På samme tid i fjor var det ikke mer enn 28 søkere til linjen, hvorav syv som førstevalg. Bare tre a…

Les mer

Kuldeteknisk og Kjøleservice Helgeland tar sats sammen

Kuldeteknisk og Kjøleservice Helgeland tar sats sammen

Kuldeteknisk er en av landets største entreprenører innen kuldeteknikk, og har planer om betydelig b…

Les mer

Hva er F-gassforordningen - og hvorfor

Hva er F-gassforordningen - og hvorfor

F-gassforordningen ble gjort gjeldende i EU fra 1. januar 2015, og det er innført et nedfasingsregim…

Les mer